Klimatpsykologi

KLIMATPSYKOLOGI

Klimatpsykologin i BeChange

De flesta elitidrottare jobbar mentalt för att topprestera i sin sport, i BeChange jobbar vi mentalt för att topprestera i omställningsprocessen. Genom att se till att våra deltagare får en tydlig målbild och får hjälp att hantera tankar och känslor så gör de en förändring som skapar ett klimatsmart liv anpassat för just för dem. Samtidigt minskar de  eventuell oro och klimatångest och ökar livstillfredställelsen.


En känsla av klimatoro/klimatångest* är en sund reaktion på den situation vi står inför gällande klimatet. Oron indikerar och gör oss uppmärksamma på att någonting är fel (t. ex. klimatet är ur balans), och att en förändring behöver ske för att rätta till problemet (t. ex. reducera koldioxidutsläppen). Historiskt har denna typ av känslor varit viktiga för att säkra vår överlevnad ur ett evolutionärt perspektiv.


Men när oron är långvarig, dränerar oss på energi och begränsar vår vardag så bör man försöka göra någonting åt det. När vi fastnar i långvarig ångest och rädsla så försämras möjligheterna skapa det klimatsmarta liv du önskar. Det är den här oron och klimatångesten* som vi pratar om och jobbar med att förändra i BeChange. Genom att fokusera på små steg i rätt riktning mot uppställda mål, blir resultatet en effektiv omställningsprocess för våra deltagare och en människa med större livskvalitet i ett mer hållbart samhälle.


BeChange mentala del av programmet baseras på en strukturerad metod utvecklat av Ann Murugan. Metoden bygger på Anns upplevelsebaserade kunskap samt forskning om varaktiga beteendeförändringar kopplat till arbete med hållbarhet, motivationsforskning samt mående och prestation. Metoden betonar varje enskild individs del av lösningen för att prestera optimalt i en omställningsprocess.


*Ska ej förväxlas med ångest i klinisk bemärkelse. Inom BeChange refererar vi till ”klimatångest” som olustkänslor kopplade till tankar om klimatet som innebär att de påverkar oss negativt. 

Carbon reduction,
happiness production!

BeChange är ett utbildningskoncept som hjälper dig minska dina utsläpp med fokus på bibehållen eller högre livskvalitet. För gröna, inspirerande och långsiktiga livsstilsförändringar!

Senaste nytt


BeChange släpper sin första onlinekurs

för privatpersoner. Start 3 september

2020. Läs mer


BeChange är med i Ashokas inkubatorprogram. Läs mer

November 2019
Kontakta oss


Email: info@bechange.se

Tel: 0738 707816 (Ann Murugan)

Behandlig av personuppgifter


Copyright @ All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept